Sadržaj

Sadržaj

 • Predgovor XI
 • Zahvalnost XV
 • Izjava o ograničenju odgovornosti XVII
 • Uvodna reč XIX
 • Uvod: Izazov povlačenja iz svoje kompanije 1
 • Tri opšte teme 6
 • Nekoliko saveta 9
 • Deo I
 • Planiranje povlačenja iz poslovanja kompanije11
 • Poglavlje 1
 • Uvod u planiranje povlačenja iz poslovanja kompanije 13
 • Načini povlačenja iz poslovanja14
 • Šta je planiranje povlačenja iz posla15
 • Zašto je planiranje povlačenja iz posla neophodno – dokazi16
 • Shvatite sopstvenu motivaciju17
 • Specijalni slučaj penzionisanja20
 • Poglavlje 2
 • Počnite imajući na umu krajnji ishod 23
 • Razvijte plan akcije24
 • Sistem vrednosti i zamisao o ishodu 25
 • Poglavlje 3
 • Opcije za povlačenje iz posla29
 • Međugeneracijski transfer29
 • Inicijalna javna ponuda32
 • Spajanje 35
 • Angažovanje profesionalne uprave36
 • Otkup od uprave37
 • Refinansiranje38
 • Program vlasništva akcija za zaposlene39
 • Likvidacija 39
 • Odabir prave opcije za povlačenje iz posla39
 • Poglavlje 4
 • Sastavljanje tima koji će Vam pomoći da se povučete iz posla43
 • Razlozi za sastavljanje tima43
 • Sastav i uloga vašeg tima45
 • Odabir savetnika: pregled53
 • Etički standardi vaših savetnika55
 • Pogljavlje 5
 • Izgradnja kompanije sa održivom vrednošću 57
 • Sagledajte svoju kompaniju iz ugla investiora58
 • Pojašnjavanje i prilagođavanje poslovne strategije59
 • Korporativno upravljanje, sistemi i “samostalni poduhvati” pojedinaca 61
 • Restruktuiranje pre transakcije68
 • Identifikovanje i upravljanje rizicima72
 • Operativna poboljšanja kompanije 78
 • Situacije koje nisu van Vaše nadleđnosti82
 • Poglavlje 6
 • Biznis plan i procena vrednosti 85
 • Razlozi za sastavljanje biznis plana85
 • Da li bi trebalo izvršiti procenu vrednosti Vaše kompanije?87
 • Provera finansijskih izveštaja 88
 • Sastavljanje biznis plana 90
 • Uvod u procenu vrednosti 91
 • Vrste procene vrednosti 93
 • Promene u proceni vrednosti 96
 • Poglavlje 7
 • Poresko planiranje, staranja o imovini i osiguranja101
 • Poresko planiranje101
 • Planiranje staranja o imovini 102
 • Korišćenje osiguranja u Vašoj strategiji povlačenja iz posla105
 • Poglavlje 8
 • Finalizacija strategije povlačenja iz posla107
 • Koja bi grupa investitora trebalo da bude meta?108
 • Da li treba imati formiranu početnu cenu ili čekati da cenu ponude investitori? 110
 • Da li bi proces prodaje Vaše kompanije trebalo da bude takmičarski?110
 • Zašto koristiti proces nadmetanja prilikom prodaje kompanije? 112
 • Koji su mogući nedostaci procesa nadmetanja? 114
 • Odabir pravog momenta za povlačenje115
 • Komuniciranje sa drugim deoničarima116
 • Plan za slučaj nepredviđenih okolnosti117
 • Izveštaj o planiranju povlačenja iz poslova117
 • Deo II
 • Upravljanje transakcijom 119
 • Poglavlje 9
 • Proces transakcije 121
 • Pregled procesa prodaje nadmetanjem122
 • Poverljivost u toku procesa transakcije124
 • Uključivanje osoblja kompanije u proces transakcije i u komunikaciju sa investitorima129
 • Oglašavanje Vaše kompanije: kako suziti izbor131
 • Informativni memorandum132
 • Neobavezujuće ponude135
 • Detaljna analiza kompanije135
 • Obavezujuće ponude141
 • Ekskluzivnost141
 • Struktuiranje transakcije142
 • Načela ugovora145
 • Kupoprodajni ugovor146
 • Realizacija transakcije151
 • Nekonkurentski procesi151
 • Poglavlje 10
 • Pregovori o transakciji153
 • Upoznajte svog partnera u pregovorima154
 • Dozvolite da Vaš partner u pregovorima prvi da ponudu155
 • Pravite male ustupke155
 • Pošto postavite ključno pitanje, držite jezik za zubima155
 • Svaki uslov dogovora takođe zavisi od svih drugih156
 • Budite spremni da odustanete od dogovora157
 • Budite svesni svoje najbolje alternative157
​ ​
 • Međunarodne transakcije159
 • Zašto se više kompanija ne oglašava na međunarodnom tržištu? 160
 • Izazovi pregovaranja u multikulturalnom kontekstu162
 • Zaključak: jedino pitanje koje se tiče bogatstva jeste, šta uraditi s njim?165
 • Osvrt na tri opšte teme165
 • Zaradili ste novac, šta sad?167
 • Makroekonomske implikacije neuspešnog povlačenja iz posla 170
 • Beleške173
 • Glosar177
 • Bibliografija181
 • O autoru183
 • Indeks185
Tvrd povez: 189 strana
ISBN 978-963-12-6689-4
Na pet jezika: Engleski, Ruski, Srpski, Poljski, Češki
KUPI KNJIGU