Les Nemethy

Les Nemethy

Tokom svoje karijere duge preko 30 godina, Les Nemeti, je bio uključen u prodaju ili prikupljanje kapitala za stotine kompanija, malih i velikih, u preko 40 zemalja.

On je osnivač i generalni direktor kompanije Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd www.europhoenix.com vodeće kompanije u oblasti korporativnih finansija koja obuhvata zemlje u razvoju sa specijalnim fokusom na Centralnu Evropu.

Specijalizovan je za pomoć vlasnicima kompanija srednje veličine pri prikupljanju kapitala kao i prodaje manjinskog ili većinskog udela u njihovim kompanijama.

Gospodin Nemeti je sročio decenije svog iskustva u ovu vrlo čitljivu knjigu, koja je usmerena da pomogne vlasnicima kompanija prvo u planiranju povlačenja iz posla, a zatim u upravljanju procesom izlaska (reč “izlaz” u ovom kontekstu ima široko značenje tako da obuhvata više mogućnosti, od prenosa kompanije na mlađe generacije do izlaska na berzu ili tzv. Initial Public Offering).

Gospodin Nemeti je posmatrao proces kupovine i prodaje kompanije iz skoro svačijeg ugla – kupca, prodavca, finansijskog savetnika, pravnika i bankara.

Stekavši diplome iz oblasti ekonomije, prava, međunarodnih odnosa i biznis administracije od vodećih kanadskih univerziteta, gospodin Nemeti je bio angažovan u jednoj od vodećih kanadskih advokatskih kuća, McMillan LLP, i 1984 je polagao stručni ispit u Advokatskoj komori države Ontario. Nakon toga je radio za kanadsku investicionu banku McLeod Young Weir (koja danas nosi naziv ScotiaMcLeod). Rane 1992. godine njegova karijera je napravila eklektičan zaokret kada je imenovan za načelnika Odeljenja za transakcije pri mađarskoj Agenciji za privatizaciju. Na čelu tima od 150 profesionalaca, gospodin Nemeti je doprineo ubrzanju programa privatizacije, pri čemu je preko 6000 kompanija prodato tokom njegovog mandata. Rukovodio je privatizacijom državnog telekoma, kompanija za distribuciju gasa, brojnih pivara, hotela, cementara itd. Takođe, rukovodio je nekolicinom inicijalnih javnih ponuda (IPO) na mađarskoj berzi.

U julu 1993. gospodin Nemeti se preselio iz Mađarske u Vašington DC, gde je radeći za Svetsku banku pomogao vladama 23 zemalja da privatizuju svoje kompanije i privuku investicije. Na primer, pomogao je Kuvajtskim Investicionim Vlastima u razvoju programa prodaje imovine u vrednosti od oko 6 milijardi USD na kuvajtskoj berzi, savetovao je vlade Obale Slonovače, Šri Lanke i Albanije u upravljanju nacionalnim programima privatizacije.

Trenutno situiran u Budimpešti, Mađarska, gospodin Nemeti drži često predavanja i predavao je na brojnim univerzitetima kao što je Džordžtaun, Centralno Evropski Univezitet i drugi, na predmetima koji se tiču povlačenja iz posla kao i međunarodnih pregovora. Bivši je predsednik Američke privredne komore u Budimpešti. Često je citiran u medijima, uključujući CNN, The Economist i The Financial Times.

Tvrd povez: 189 strana
ISBN 978-963-12-6689-4
Na pet jezika: Engleski, Ruski, Srpski, Poljski, Češki
KUPI KNJIGU