OBSAH

OBSAH

 • PředmluvaXI
 • Poděkování XV
 • Odmítnutí odpovědnostiXVII
 • PředmluvaXIX
 • Úvod: Výzva, které musíte čelit, při kapitálovém výstupu z vlastní firmy 1
 • Tři ústřední témata6
 • Pár slov o poradenství 9
 • ČÁST I
 • Plánování kapitálového výstupu z vlastní firmy („exit“) 11
 • KAPITOLA 1
 • Úvod do plánování kapitálového výstupu 13
 • Způsoby kapitálových výstupů14
 • Co je plánování kapitálového výstupu?15
 • Důkazy o tom, proč je nutné plánovat kapitálový výstup16
 • Jaké jsou Vaše pohnutky?17
 • Zvláštní případ odchodu do důchodu20
 • KAPITOLA 2
 • Začněte od konce: jaký je váš konečný cíl?23
 • Vypracujte si plán hry24
 • Hodnotové systémy a vizualizace konečného cíle25
 • KAPITOLA 3
 • Možnosti kapitálových výstupů29
 • Mezigenerační přenos 29
 • Počáteční veřejná nabídka akcií (IPO) 32
 • Fúze společností35
 • Služby profesionálního managementu 36
 • Manažerský odkup (MBO)37
 • Refinancování 38
 • Plán vlastnických práv zaměstnanců (ESOP)39
 • Likvidace společnosti 39
 • Volba vhodné alternativy39
 • KAPITOLA 4
 • Vytvoření transakčního týmu43
 • Důvody pro vybudování týmu43
 • Složení a role v týmu 45
 • Výběr poradců: přehled53
 • Etické standardy poradců55
 • KAPITOLA 5
 • Budování firmy s udržitelnou hodnotou57
 • Dívejte se na svůj business z pohledu investora 58
 • Vyjasnění a úprava firemní strategie59
 • Správa a řízení společností, systémy a show jednoho muže61
 • Restrukturalizace před zahájením transakce68
 • Identifikace a řízení rizik 72
 • Provozní vylepšení v rámci firmy 78
 • Situace, ve kterých vystupují spřízněné osoby82
 • KAPITOLA 6
 • Podnikatelský plán a ocenění společnosti85
 • Důvody pro vytvoření podnikatelského plánu85
 • Měli byste provést ocenění své společnosti? 87
 • Úprava účetní závěrky88
 • Příprava podnikatelského plánu 90
 • Úvodní poznámky k ocenění 91
 • Typy ocenění93
 • Úpravy ocenění96
 • KAPITOLA 7
 • Daňové plánování, plánování pozůstalosti a pojištění101
 • Daňové plánování101
 • Plánování pozůstalosti 102
 • Využití pojištění ve Vaší strategii výstupu 105
 • KAPITOLA 8
 • Finalizace strategie výstupu107
 • Na jaký typ investorů se zaměřit?108
 • Měla by se použít ceníková cena nebo nákupní cena? 110
 • Mělo by se použít výběrové řízení?110
 • Proč používat výběrové řízení při prodeji firmy? 112
 • Jaké jsou možné nevýhody výběrového řízení? 114
 • Načasování kapitálového výstupu115
 • Komunikace s ostatními akcionáři116
 • Záložní plán 117
 • Zpráva o plánování kapitálového výstupu117
 • ČÁST II
 • Řízení transakce119
 • KAPITOLA 9
 • Transakční proces121
 • Popis procesu výběrového řízení122
 • Zajištění důvěrnosti transakce124
 • Zapojení zaměstnanců do transakčního procesu a komunikace s investory129
 • Jak nabízet vaši příležitost: od dlouhého seznamu ke krátkému131
 • Informační memorandum132
 • Nezávazné nabídky135
 • Hloubková prověrka a šetření společnosti135
 • Závazné nabídky141
 • Exkluzivita141
 • Strukturování transakce 142
 • Předsmluvní dohoda145
 • Prodejní a kupní smlouva146
 • Uzavření transakce 151
 • Přímé oslovení předem určeného zájemce bez výběrového řízení151
 • KAPITOLA 10
 • Vyjednávání transakce153
 • Poznejte svého obchodního partnera154
 • Nechte svého obchodního partnera učinit první nabídku155
 • Při vyjednávání dělejte drobné ústupky155
 • Po položení zásadní otázky, mlčky vyčkejte na odpověď 155
 • Veškerá smluvní ujednání jsou vzájemně provázaná156
 • Buďte připraveni vycouvat z transakce157
 • Zjistěte svou nejlepší alternativu k dojednané dohodě (BATNA)157
 • KAPITOLA 11
 • Přeshraniční transakce 159
 • Proč více lidí nenabízí své firmy na mezinárodním trhu? 160
 • Výzvy mezikulturních jednání 162
 • Závěr: Jediná otázka co se týče bohatství je jak s ním naložit?165
 • Přezkoumání tří ústředních témat165
 • Navýšili jste svou hotovost. Co dál?167
 • Makroekonomické důsledky selhání nástupnictví 170
 • Poznámky173
 • Slovníček pojmů177
 • Odkazy181
 • O autorovi183
 • Index185
Pevná vazba: 189 stran
ISBN 978-963-12-6689-4 V pěti jazycích: anglicky, rusky, srbsky, polsky, česky
KOUPIT KNIHU