Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kdy by měl majitel začít s plánováním kapitálového výstupu ze své firmy? Už v okamžiku založení nebo nákupu své firmy! Nikdy není příliš brzy. Jedno z hlavních témat jeho knihy je, že většina vlastníků začne s plánováním prodeje moc pozdě. Ve skutečnosti většina majitelů vstoupí do procesu vyjednávání bez jakéhokoliv plánu. Čím dříve začne majitel firmy s plánováním, tím více úvahy může věnovat různým možnostem prodeje, a tím více může utvářet svůj podnik způsobem, který zvyšuje hodnotu z pohledu investora, a tím účinnější může být daňová strategie. Řádné plánování vysoce zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Tato kniha je určena nejen majitelům firem, kteří v blízké době plánují prodej své firmy, ale potenciálně i VŠEM podnikatelům, kteří usilují o zvýšení hodnoty své firmy.
Co činí plánování prodeje tak složitým z pohledu majitelů firem?

1. Plánování prodeje podniku vyžaduje multidisciplinární přístup. Majitel firmy potřebuje zkombinovat velké množství odlišných druhů odborných dovedností a znalostí, jako například právo, daně, účetnictví, finanční řízení, plánování mezigeneračního obchodního transferu podniku, správa majetku, atd. Kromě toho typický majitel firmy (který ještě nemá žádnou zkušenost s prodejem firem) umí jen velice obtížně sestavovat vhodný tým, pokládat správné otázky a přenášet odpovědnost na tým. Cílem knihy je nabídnout majitelům firem průvodce, který je tímto procesem úspěšně krok za krokem provede.

2. Majitelé podniku musí uspokojit celou řadu zainteresovaných stran a jsou často nuceni brát v úvahu hodnoty a cíle rodiny, managementu, zaměstnanců, spoluvlastníků (akcionářů) a klientů. Vlastníci si většinou ani neuvědomují, že čelí rozporuplným cílům a hodnotovým systémům. Zájmy všech zainteresovaných stran mohou být správně zohledněny a vyváženy jen skrze pečlivé plánování.

3. Stejně tak jako často odoláváme potřebě sepsat závěť, tak máme sklon odolávat myšlence plánování nástupnictví své firmy. Nikdy není příjemné zamýšlet se nad vlastní smrtelností, ale opomenutí sepsat závěť nebo naplánovat nástupnictví může způsobit velký smutek a trápení naším nejbližším, zaměstnancům, obchodním partnerům, atd.
Jak může tato kniha změnit způsob myšlení majitele firmy v otázce vlastního podnikání? Kniha vyvolala změnu vzorců myšlení majitelů firem ve vtahu ke svým společnostem. Zabývá se potřebou podnikatele rozvíjet svou firmu nejen pro svou image, ale také z hlediska toho, co zvýší její hodnotu v očích investora. Kniha zastává názor, že prodej firmy není spontánní akce, ale spíše proces, který vyžaduje měsíce až roky důkladné přípravy, která umožní majitelům co nejlepší dosažení svých cílů. Kniha poskytuje majitelům rámcový postup, jak si naplánovat prodej firmy.
Jaká je úspěšnost vlastníků při prodeji svých firem? Obecně vzato velice špatná. Většinu společností nabízených k prodeji se nepodaří prodat. Ty, které se prodají, často nesplní očekávání vlastníků. Jsou správné způsoby, jak vystoupit ze společnosti – bereme-li v potaz všechny možnosti kapitálového výstupu z firmy, nejen její prodej – a rovněž jsou i chybné způsoby kapitálového výstupu.
Čím se kniha odlišuje od ostatních knih s podobnou tematikou? Převážná většina knih na toto téma je určena profesionálům a poradcům. Tato kniha je psána z pohledu majitele firmy – jednoduše vysvětluje složité koncepty, v jen takovém množství detailu, které je nezbytně nutné pro pochopení problematiky a zvládnutí procesu.